Consorci pel Desenvolupament de la Comarca del Solsonès

Descripció i principals objectius:

El Consorci agrupa 38 entitats (18 d’àmbit públic i 20 d’àmbit privat), i

s’encarrega de la gestió del Programa PRODER de la Comunitat Europea.

El Programa PRODER ofereix subvencions en tres àmbits: comercialització

de productes agraris; suport a la indústria, els serveis i el comerç, i suport a

temes turístics.

Les directrius del programa europeu valoren positivament les iniciatives del

col·lectiu jove a l’hora d’atorgar les subvencions.

 

Activitats destinades als joves:

- Gestió de tots els tràmits necessaris per a tenir accés a les subvencions

d’aquest fons europeu.

- Informació i assessorament davant la possibilitat d’accedir a altres subvencions

públiques.


Com contactar-hi:
Consorci pel Desenvolupament de la Comarca del Solsonès
Seu social: c. Dominics, 14. 25280 Solsona
Telèfon: 973 48 20 03
mgoretti.sala@solsones.ddl.net
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades