Escola Taller del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Descripció:

Programa públic d’ocupació i formació del Departament de Treball de la

Generalitat de Catalunya per a joves aturats d’entre 16 i 24 anys.

L’escola ofereix cursos de 2 anys de durada, on es combina la formació acadèmica

amb activitats laborals d’utilitat pública o d’interès general. Els alumnes obtenen

una formació adequada als treballs que han de desenvolupar, amb l’objectiu

de millorar-los la qualificació professional i facilitar-los, així, la inserció laboral.

El programa s’adequa a la realitat i les necessitats del territori i per això al

Solsonès s’ofereix l’especialitat de Guies de Natura.

 

Principals objectius i activitats concretes:

- Oferir als joves formació acadèmica i professional per millorar-los les

possibilitats d’ocupació a través de cursos de 2 anys organitzats per fases:

- Primera fase de 6 mesos de durada: formació compensatòria i de caràcter

pràctic segons l’especialitat escollida.

- Segona fase: reducció de la jornada lectiva a 2 hores diàries combinada

amb la realització de feines concretes a través d’un contracte de formació.

Un cop finalitzat el curs s’obté un certificat d’assistència del Servei

d’Ocupació de Catalunya i s’ofereix suport en la inserció laboral.

La inscripció és oberta en qualsevol moment del curs menys els últims 6 mesos.


Com contactar-hi:
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
C. Pujada del Seminari, s/n. 25280 Solsona
Telèfon: 973 48 16 44
Fax: 973 48 13 92
www.ctfc.cat
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades