Escola Agrària del Solsonès

Descripció i principals objectius:

L’Escola Agrària del Solsonès, escola pública del departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la 

Generalitat de Catalunya, s’encarrega d’oferir de forma gratuïta formació acadèmica sobre diferents 

temàtiques, en especial, aquelles relacionades amb el medi natural: agricultura, ramaderia, gestió 

forestal. jardineria i paisatgisme.

 

Activitats destinades als joves:

- Cicles formatius de grau superiors:

- Gestió  i organització d’empreses agropecuàries.

- Gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics.

- Cursos de formació permanent:

- Incorporació a l’empresa agrària.

- Cursos tecnològics: ramaderia, agricultura ecològica, producció i comercialització de bolets i 

tòfones, poda, jardineria...

- Diversificació i qualitat de vida: tallers de medicina naturista, cuina, comunicació a l’entorn 

rural, anglès, elaboració de formatges i embotits...

- Seguretat i prevenció de riscos laborals

- Informàtica

- Activitat de transferència tecnològica (jornades):

- Forestal: gestió dels boscos, prevenció d’incendis.

- Agricultura

- Ramaderia

 

Nombre  de membres  del grup: 12

Nombre  de joves  que participen en les activitats: 70 alumnes als cicles formatius i 200 persones en els cursos de formació permanent i activitats de transferència tecnològica.Com contactar-hi:
Escola Agrària del Solsonès
Ctra. Manresa, km 77 - 25286 Olius
Telèfon: 973 48 07 13
aecasol.darp@gencat.cat
www.gencat.cat/darp/c/formacio/solsones/csolso01.htm
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades