Serveis Socials d’Atenció Primària del Solsonès

Descripció:

Al Consell Comarcal del Solsonès hi ha el primer punt d’accés al Sistema

Català de Serveis Socials. Aquest du a terme la detecció, el tractament i la

derivació de les diferents problemàtiques socials que es puguin donar a la

comarca.

Principals objectius i activitats concretes:

- Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió.

- Recepció i anàlisi de les demandes relatives a necessitats socials de la

comarca.

- Informació, orientació i assessorament de recursos socials.

- Aplicació de tractament de suport a persones, famílies i grups.

- Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que es determinin

reglamentàriament.

- Tramitació i seguiment de programes i prestacions socials.

- Treball social comunitari.

- Tramitació de propostes de derivació als serveis d’atenció especialitzada.


Com contactar amb l’administració responsable del programa:
Ajuntament de Solsona
C. Castell, 21- 25280 Solsona
Telèfon: 973 48 00 50
Fax: 973 48 23 61
serveis-socials@ajsolsona.net
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades