Programa d’atenció als menors en risc social

Descripció:

Detecció de les diferents problemàtiques socials que poden afectar els nens,

nenes i adolescents (de 0 a 16 anys) de la ciutat de Solsona a causa de mancances

sociopersonals i familiars, i actuació conseqüent per tal que adquireixin

un grau adequat d’autonomia i d’adaptació a l’entorn.

 

Principals objectius i activitats concretes:

- Identificar tant els factors de risc com de protecció del nen o adolescent

mitjançant entrevistes, l’observació, l’anàlisi i la valoració.

- Informar, orientar i assessorar sobre els recursos de benestar social.

- Donar suport a la dinàmica familiar aplicant els recursos més adients.

- Coordinar-se amb els diferents professionals entitats/institucions relacionades

amb la infància.


Com contactar amb l’administració responsable del programa:
Ajuntament de Solsona
C. Castell, 21- 25280 Solsona
Telèfon: 973 48 00 50
Fax: 973 48 23 61
serveis-socials@ajsolsona.net
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades