Justícia i Pau

Descripció i principals objectius:

Justícia i Pau treballa per a la promoció i defensa dels drets humans, la justícia,

la pau, la solidaritat i el respecte al medi ambient.

 

Activitats destinades als/les joves:

- Campanyes, jornades internacionals, denúncia de casos de tortura i de

violacions dels drets humans.

- Assessorament sobre objecció fiscal.

- Treball de sensibilització de l’opinió pública en diversos temes, elaborant

materials, publicacions, exposicions.

- Activitats de pressió dels poders públics.

- Campanyes contra els blocs militars i el comerç d’armes, a favor de la

condonació del deute extern, a favor del 0,7%.


Com contactar-hi:
Justícia i Pau
Casal de Cultura Local 14
Telèfon: 973 48 33 88
www.pangea.org/juspau/
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades