El Solsonès Obert al Món

Descripció i principals objectius:

SOM és una entitat de solidaritat internacional independent i democràtica,

sense afany de lucre, que pretén sensibilitzar els ciutadans i ciutadanes del

Solsonès sobre la creixent desigualtat Nord-Sud.

Comparteix els principis, projectes i idees comuns amb organitzacions de

base dels països afectats per la pobresa i la injustícia, amb la voluntat de ser

agents de canvi social; potencia la igualtat, la democràcia, la diversitat,

l’autonomia i la participació.

L’objectiu bàsic de SOM no és la cooperació en ella mateixa, que és un

simple instrument, sinó fer una modesta contribució des de la comarca del

Solsonès a la satisfacció equitativa de les necessitats bàsiques de tots els

éssers humans, i a la dignificació de la vida de les persones.

 

Activitats destinades als/les joves:

La participació està oberta a tots els joves per col.laborar i dur a terme

tasques voluntàries de suport als diferents programes:

- Projectes de cooperació per al desenvolupament en països o territoris

desfavorits, especialment en els àmbits de la salut i l’educació.

- Col.laboració en campanyes d’acció humanitària o ajuts d’emergència.

- Sensibilització i educació per la pau i en contra de la xenofòbia, el racisme,

la violència i la intolerància.

- Promoció d’iniciatives de comerç just i consum responsable.

- Suport a totes aquelles accions que contribueixin a l’eradicació de

la pobresa i vagin a favor d’un món més solidari.

 

Nombre de membres del grup: 90 persones inscrites

Nombre de joves que participen en les activitats: 30


Com contactar-hi:
El Solsonès Obert al Món
C. St. Cristòfol, 3 - 25280 Solsona
rfons1@xtec.net
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades