Creu Roja

Descripció i principals objectius:

Els voluntàris/àries que treballen amb la finalitat de cobrir les necessitats

dels col·lectius més vulnerables.

L’àmbit de treball és el camp humanitari, tant en socors en casos de desastres

com en programes d’assistència social i salut, a més de la cooperació internacional,

la defensa del medi ambient i la lluita pel respecte dels drets humans.

 

Activitats destinades als/les joves:

- Possibilitat de col·laborar amb els serveis humanitaris com a voluntari/ària.

Els àmbits d’actuació són:

- Gent gran.(El grup de voluntaris/àries adults/es es reuneix el primer

dimarts de cada mes.)

- Infància i joventut.

- Dones

- Persones discapacitades.

- Prevenció i socors en grans emergències.

- Persones immigrades i refugiats.

- Salut.

- Cooperació internacional

- Dins la institució hi ha CREU ROJA JOVENTUT, que agrupa el col·lectiu

jove, i fomenta la participació per garantir la qualitat i la innovació. (Les

reunions del grup són els dijous a les 20 hores al local.)

- Es fan cursos de formació de temàtica diferent segons les necessitats

detectades oberts a tots els/les joves (no necessàriament voluntaris/àries de

Creu Roja). Per exemple, cursos de socorrisme i primers auxilis.

 

Nombre de membres del grup: 40

Nombre de joves que participen en les activitats: 25


Com contactar-hi:
Creu Roja
C. Sant Agustí, 22. 25280 Solsona
Telèfon: 973 48 06 52
crsolsona@terra.es
www.creuroja.org
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades