Càritas CAT

Descripció i principals objectius:

El Centre d’Atenció a les Toxicomanies de Solsona està integrat a la xarxa

d’atenció a les drogodependències de la Generalitat de Catalunya.

Càritas CAT presta assistència especialitzada davant problemes de drogodependència,

tant de drogues legals com d’il·legals (tabac, alcohol, cocaïna,

heroïna o drogues sintètiques).

Les activitats que es duen a terme van dirigides, d’ una banda, a la desintoxicació,

i de l’altra, a la prevenció, mitjançant la realització de diferents accions

per poder millorar la comprensió d’aquest tema a la nostra comunitat.

L’equip professional del CAT està format per un metge i una assistent social/

psicòloga especialitzats en drogodependències.

 

Activitats destinades als joves:

- Existència d’un grup de voluntaris, obert a la participació de tots els joves

de la comarca, que col·labora amb les diferents activitats i campanyes de

prevenció que s’impulsen des del Centre.

- Campanyes de prevenció per a tots els joves amb activitats com xerrades

o tallers.

- Ajuts en casos de drogodependència mitjançant:

- Informació i orientació.

- Tractaments mèdics i psicològics de desintoxicació, deshabilitació i

reinserció social.

- Teràpies de grup per a familiars i malalts.

- Seguiment.

- Derivació a centres hospitalaris i a comunitats terapèutiques per a

malalts que ho necessitin.


Com contactar-hi:
Càritas CAT
Pl. Antoni Guitart, 1. 25280 Solsona
Telèfon: 973 48 11 12
cat.solsona@telefonica.net
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades