Associació Pro Minusvàlids de Solsona i Comarca. AMISOL

Descripció i principals objectius:

AMISOL és una associació d’utilitat pública, subvencionada per la Generalitat

de Catalunya. Neix el 1976 amb la finalitat de pal·liar les necessitats de les

persones amb disminució psíquica residents a la comarca.

L’objectiu és l’atenció pedagògica i social de les persones amb disminució

psíquica per tal que puguin arribar al seu màxim de desenvolupament humà

i d’integració en la societat, proporcionant-los el suport necessari perquè

puguin augmentar la seva autonomia.

 

Activitats destinades als joves:

- En l’àmbit laboral:

- Centre Especial de Treball i servei complementari d’ajustament personal

i social, per facilitar un treball productiu i remunerat a les persones

amb disminució psíquica com a mitjà d’introducció al món laboral.

- Servei Ocupacional d’Inserció, per conèixer i valorar les capacitats

individuals a partir de la realització d’activitats prelaborals encaminades

a l’adquisició i/o manteniment d’hàbits laborals.

- Servei de Teràpia Ocupacional, per entendre el treball com a mitjà

terapèutic i d’ajustament personal i social.

- En l’àmbit de l’habitatge:

- Existència d’una llar residència amb l’objectiu de proporcionar una

llar substitutòria on, a més, es faciliten els suports necessaris per incrementar

l’autonomia personal i social i l’aprenentatge de destreses de la vida

diària i la vida en comunitat.

- Entitat col·laboradora del Programa de Suport a l’autonomia en la

pròpia llar.

- En l’àmbit del lleure:

- Esplai AMISOL, per organitzar activitats de lleure; sortides i vacances

amb els suports adients a les necessitats del col·lectiu.

 

Nombre de joves usuaris: 66


Com contactar-hi:
AMISOL
Partida de Santa Llúcia, s/n. 25280 Solsona
Telèfon: 973 48 23 04
Fax: 973 48 14 95
amisol@suport.org
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades