Activitats al municipi de Pinell de Solsonès

Descripció:

Des de l’Ajuntament de Pinell es dóna suport a totes les activitats lúdiques i

educatives que es duen a terme al municipi, promovent la participació del

teixit associatiu juvenil o dels joves de forma individual; així s’augmenta la

cohesió del col·lectiu jove per fomentar els sentiments d’arrelament al territori.

A més, s’ofereixen diferents serveis i activitats perquè el col·lectiu jove no

s’hagi de desplaçar i augmentin els lligams entre ells com a forma de donar

vida al petit nucli rural.

 

Principals objectius i activitats concretes:

- Oferir a tots els joves la possibilitat de participar en diferents activitats

lúdiques i culturals sense necessitat de desplaçar-se, i relacionant-se amb la

gent del mateix municipi:

- Organització de la Cavalcada de Reis.

- Organització de la Cagada del Tió.

- Organització de jocs de cucanya per la Festa Major.

- Promoció de les activitats de lleure adreçades a joves i infants: esplai

setmanal i organització d’excursions amb la finalitat de transmetre sentiments

d’arrelament al territori.

- Organització de diferents festes tradicionals (Festa de la Serra, Festa

de Sant Joan, Festa de Madrona).

- Organització de diferents cursos i balls de saló i curs de ioga.

- Foment de l’esport com a eina de participació. L’equip de Futbol

Sala de Sant Climenç juga a la Lliga de Futbol Sala Comarcal.

- Suport a les activitats que du a terme el Grup de Teatre Vila Closa.

- Impulsar la creació d’una associació de joves.

- Impulsar espais de participació amb la finalitat de redactar un pla

local de joventut.

- Habilitació d’un espai per a joves a Sant Climenç.

- Xerrades d’interès per als joves.


Com contactar-hi:
Ajuntament de Pinell
Casa Consistorial. 25286 Pinell de Solsonès
Telèfon: 973 48 15 29
Fax: 973 48 04 15
ajuntpinell@terra.es
http://pinell.ddl.net
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades