Activitats al municipi de Llobera

Descripció:

Per tal d’agrupar i potenciar totes les activitats on poden participar els joves,

des de l’Ajuntament de Llobera es va donar suport a la creació de

l’Associació Cultural de Llobera. Aquesta Associació s’encarrega d’implicar

tota la població jove del municipi en les activitats lúdiques, culturals o

esportives que es duen a terme.

A part, l’Ajuntament organitza altres serveis oberts als joves per tal que no

s’hagin de desplaçar i puguin realitzar activitats al municipi com a forma

d’arrelament al territori.

 

Principals objectius i activitats concretes:

- Oferir el màxim d’activitats possibles als joves del municipi:

- Donant suport econòmic i logístic a l’Associació Cultural de Llobera.

- Organitzant actes com xerrades o fòrums sobre temes d’interès per

als joves del municipi.

- Organitzant la Trobada Jove, per conèixer les opinions i demandes

del col·lectiu jove.

- Habilitar l’Espai Jove.


Com contactar-hi:
Ajuntament de Llobera
Casa Consistorial. 25281 Llobera
Telèfon: 973 48 38 29
Fax: 973 48 38 29
ajuntament@llobera.ddl.net
http://llobera.ddl.net
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades