Activitats al municipi de Clariana de Cardener

Descripció:

El municipi de Clariana de Cardener està disseminat i no té cap nucli de població

central; a més, la seva situació geogràfica i la seva distribució demogràfica

marquen dues zones clarament separades, fet que comporta que els veïns del

municipi utilitzin els serveis de dues comarques diferents (Solsonès i Bages), i

tinguin dificultats per relacionar-se personalment entre ells.

Per aquesta característica, l’Ajuntament del municipi potencia activitats perquè

el jovent s´interrelacioni i es conegui, aconseguint així que es duguin a

terme activitats en el mateix municipi.

 

Principals objectius i activitats concretes:

- Oferir als joves eines perquè es coneguin i es relacionin dins el mateix

municipi:

- Creació d’un ens local, en el qual poden participar tots els joves, i a

través del qual l’Ajuntament els consulta sobre les seves necessitats i

els informa de les novetats i els serveis existents.

- Trobades de joves per reforçar la complicitat entre els joves i l’Administració

i establir nous canals de participació.

- Organització d’activitats per als joves:

- Festa Jove del municipi.

- Viatge Jove.

- Activitats de descoberta del municipi.

- Publicació d’una revista municipal on poden participar tots els

joves amb la redacció d’articles.


Com contactar-hi:
Ajuntament de Clariana de Cardener
Casa Consistorial. 25290 Clariana de Cardener
Telèfon: 973 48 22 04
Fax: 973 48 22 04
ajuntament@clarianacardener.ddl.net
http://clarianacardener.ddl.net
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades