Gogistes Solsonins

Descripció i principals objectius:

Associació que s’encarrega de l’edició i recuperació dels goigs; cants de

súplica o alabança als sants.

 

Activitats destinades als joves:

- Activitats per donar a conèixer els goigs.

- Participació en tasques de recerca, edició, recuperació, arxiu i adaptació

dels goigs.

 

Nombre de membres del grup: 163

Nombre de joves que participen en les activitats: 4


Com contactar-hi:
Gogistes Solsonins
Apartat de Correus, 71. 25280 Solsona
Telèfon: 973 481 250 / 973 480 208
gogistes@cconline.es
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades