Associació de Radioafeccionats del Solsonès

Descripció i principals objectius:

L’Associació s’encarrega de difondre la radioafició i la seva pràctica mitjançant

tècniques tradicionals i modernes com el GPRS, servei general de

paquets per ràdio.

 

Activitats destinades als joves:

- Participació en actes culturals i socials.

- Participació en trobades de radioafeccionats.

- Organització de concursos oberts a la participació de tots els radioafeccionats.

- Planificar ajudes en casos de catàstrofes naturals per poder establir comunicació

mitjançant ràdio o Morse.

 

Nombre de membres del grup: 50


Com contactar-hi:
Associació de Radioafeccionats del Solsonès
Casal de Cultura, sala 10. 25280 Solsona
Telèfon: 973 48 12 05
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades