Escola Municipal de Música de Solsona

Descripció i principals objectius:

L’Escola ofereix classes de música per a joves en tots els nivells: iniciació,

preparació per a estudis professionals i continuació de la formació i pràctica

musicals per a no professionals.

 

Activitats destinades als joves:

- Ensenyaments reglats de llenguatge musical, cant coral, instrument o

instrumental de grup (basats en la LOGSE).

- Ensenyaments no reglats:

- Aula de Música Moderna per a l’estudi de cant, combo, baix elèctric, bateria,

guitarra elèctrica, piano.

- Tècnica instrumental col·lectiva de gralla, guitarra rítmica.

- Tallers trimestrals de gospel.

 

Nombre de membres del grup: 25

Nombre de joves que participen en les activitats: 220


Com contactar-hi:
Escola Municipal de Música de Solsona
Casal de Cultura i Joventut
Telèfon: 973 48 05 63
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades