Associació de Col·leccionistes de Plaques de Cava

Descripció i principals objectius de l’entitat:

L’Associació treballa per promoure, organitzar i coordinar trobades

d’intercanvi de plaques de cava, a més de fomentar-ne el col.leccionisme i la

relació entre els interessats en el tema.

 

Activitats destinades als joves:

- Participació en les diverses trobades d’intercanvi de plaques de cava.

 

Nombre de membres del grup: 60

Nombre de joves que participen en les activitats: 30


Com contactar-hi:
Associació de Col·leccionistes de Plaques de Cava
Casal de cultura, bústia 36. 25280 Solsona
Telèfon: 973 48 33 36
acpsolsones@hotmail.com
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades