Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Solsonès

Descripció:

Aquesta àrea pretén reforçar la complicitat entre l’Administració i la societat

civil amb la finalitat de promoure aquelles accions, propostes i línies

d’actuació que permetin garantir un projecte cultural a la comarca d’acord

amb les necessitats i la realitat del territori.

 

Principals objectius i activitats concretes:

- Creació d’una comissió de cultura oberta a la participació dels interlocutors

juvenils que tinguin alguna relació amb aquest àmbit.

- Programa d’ajuts a la publicació de llibres d’autors locals.

- Suport econòmic a les iniciatives que du a terme el teixit associatiu en

matèria cultural.

- Suport a les activitats i programes que duen a terme les corporacions

locals.

- Creació i promoció del Premi Solsonès Literari i la Nit de Sant Jordi amb

la col·laboració de l’Ajuntament de Solsona i la UBIC.

- Col·laboració en la Mostra d’Art Jove.

- Organització de trobades amb els diferents interlocutors culturals de la

comarca per a planificar accions conjuntes.

- Suport logístic i econòmic als grups de teatre perquè puguin desenvolupar

la seva activitat arreu dels municipis del Solsonès.

- Redacció d’una agenda d’activitats culturals al Solsonès.


Com contactar amb l’administració responsable del programa:
Consell Comarcal del Solsonès. Àrea de Cultura
Ctra. Bassella, 1. 25280 Solsona
Telèfon: 973 48 20 03
Fax: 973 48 25 14
pereobiols@solsones.ddl.net
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades