Telecentre del Solsonès

Descripció:

El Telecentre del Solsonès, amb l’objectiu de contribuir en el reequilibri territorial

i la dinamització de la comarca, posa a la disposició de tots els joves

l’accés a les noves tecnologies de la informació i les comunicacions, facilitant

l’ús del seu equipament, recursos i infraestructures, i l’accés a Internet.

Com a Telecentre de Treball, ofereix les seves instal·lacions a tots els teletreballadors

que ho sol·licitin.

A més, estimula l’aparició de noves iniciatives empresarials mitjançant la realització

de cursos per a joves emprenedors, i ofereix suport per facilitar la seva

instal·lació mitjançant el viver d’empreses.

 

Principals objectius i activitats concretes:

- Oferir l’equipament de les instal·lacions i serveis del Telecentre a diferents col·lectius:

- Públic en general. Posa a disposició de tots els joves diversos equipaments

informàtics (gravadores, escàner de diapositives, escàner,

plòter...), programes diversos i accés a Internet amb línia ADSL de

4Mb.

- Professionals i teletreballadors. El Telecentre ofereix espais de treball i

infraestructures com sales de reunions, canó projector, càmeres web o

equips de videoconferència entre d’altres.

- Emprenedors Per iniciar el projecte empresarial, s’ofereix un mòdul

perfectament equipat i habilitat amb mobiliari i equip informàtic.

- Empreses. Possibilitat d’utilitzar serveis i equipament com la videoconferència,

el plòter o l’aula de formació entre d’altres.

- Públic en general. Ofereix cursos de formació TIC presencial per a

dife- rents col·lectius (gent gran, nens, immigrants, etc.)

- Públic en general. Ofereix més de 100 cursos de formació on-line de

l’AULA MENTOR del Ministerio de Educación y Ciencia de diferents tipus.

- Oferir diferents cursos i jornades sobre temàtiques empresarials i de tecnologies

de la informació i les comunicacions, donant especial importància a cursos per

a la formació de joves emprenedors interessats a crear la seva pròpia empresa.


Com contactar-hi:
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Pujada del Seminari, s/n. 25280 Solsona
Telèfon: 973 48 17 52
Fax: 973 48 13 92
telecentre@ctfc.es
www.ctfc.es/telecentre
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades