Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)

Descripció i principals objectius:

JARC s’encarrega de la defensa dels interessos dels professionals del sector

agrari i la millora de les condicions de treball d’aquest col·lectiu.

Per aconseguir-ho, s’encarrega de difondre la seva opinió i el seu posicionament

davant les diferents accions que es duen a terme des de les administracions

–local, autonòmica, central o europea– i que incideixen en el futur

del sector agrari català.

 

Activitats destinades als joves:

- Oferir als seus membres els serveis propis d’assessorament tècnic, jurídic

i fiscal o d’informació, vinculats sempre al desenvolupament del sector agrari

i al món rural.

- Potenciar les activitats de caràcter formatiu.

- Donar serveis d’assessorament comptable i de gestió de les explotacions

agràries.

- Fomentar el desenvolupament de les empreses agràries i la creació del

marc òptim per a la realització de les seves activitats.


Com contactar-hi:
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
C. Llobera, 27, baixos. 25280 Solsona
Telèfon: 973 48 17 60
solsones@jarc.es
www.jarc.es
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades