Empresaris per al Solsonès

Descripció i principals objectius:

Empresaris per al Solsonès és una associació oberta a totes les empreses

vinculades amb el Solsonès, tant per la seva activitat com pel seu origen,

sense especificació del sector, mida o estructura.

Ofereix a tots els associats informació i formació, entre altres serveis. Així

s’intenta dinamitzar l’economia i el teixit empresarial del Solsonès, interrelacionant

les empreses de la comarca i actuant com a interlocutors, defensors

i representants de la xarxa empresarial de la comarca.

L’associació dóna una especial importància a totes les activitats destinades

a ajudar els joves emprenedors de la comarca.

 

Activitats destinades als joves:

- Activitats d’informació:

- Circulars informatives sobre temes de gestió empresarial.

- Conferències.

- Servei d’atenció de consultes permanent.

- Foment del contacte personal i comercial entre els associats.

- Sopars col·loqui on es tracten temes específics d’interès per als empresaris

de la comarca.

- Activitats de formació:

- Cursos i seminaris sobre temes de l’entorn del món empresarial en funció

de les necessitats detectades.

- Serveis personalitzats de defensa, representació o suport dels associats

per a assumptes específics o gestions particulars davant l’Administració

pública o altres entitats.

- Oferiment d’avantatges comercials per convenis de diferents empreses

amb l’associació.


Com contactar-hi:
Empresaris per al Solsonès
C. Dominics, 14. 25280 Solsona
Telèfon: 973 48 20 03
Fax: 973 48 25 14
empresaris@empresarissolsones.com
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades