Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Solsona

Descripció:

Des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Solsona es dóna suport a

totes les activitats i iniciatives que du a terme la població jove, ja sigui a títol

individual o col·lectiu.

A més, s’intenten oferir tots els serveis i activitats que aquest col·lectiu necessita.

 

Principals objectius i activitats concretes:

- Gestionar tots els programes públics o serveis destinats específicament als joves.

- Visualitzar les polítiques de joventut autonòmiques, comarcals i locals.

- Oferir activitats de lleure adreçades als infants de la ciutat com el Casal d’Estiu.

- Fomentar la participació dels joves en la presa de decisions. Es vol consensuar

una línia de treball amb tots els interlocutors juvenils per tal que puguin

participar en l’elaboració i redacció dels diferents plans locals de joventut.

- Gestionar el Casal de Cultura i Joventut. Aquest edifici emblemàtic es

pretén que esdevingui un lloc de trobada per als joves i que aglutini la vida

associativa de la ciutat. L’Ajuntament cedeix els locals del Casal a les entitats

perquè tinguin un punt de reunió i sales d’actes perquè hi puguin dur a terme

diferents activitats.

- Habilitar l’espai ubicat al Bar el Casal.

- Donar suport a les iniciatives promogudes dins del teixit associatiu juvenil.


Com contactar amb l’administració responsable del programa:
Ajuntament de Solsona. Regidoria de Joventut
C. del Castell, 20. 25280 Solsona
Telèfon: 973 48 00 50
Fax: 973 48 23 61
ajuntament@ajsolsona.net
www.ajsolsona.net
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades