Oficina de Serveis a la Joventut del Solsonès

 

Descripció:

L’Oficina de Serveis a la Joventut s’encarrega d’impulsar i executar diferents

programes i serveis destinats específicament al col·lectiu jove i a altres

interlocutors socials relacionats directament amb ell.

Des de l’any 1999 els consells comarcals i la Secretaria General de Joventut

signen convenis de delegació de competències entre les quals destaquen:

- Competències en matèria d’instal·lacions juvenils. Autorització d’obertura,

visites de seguiment i altres aspectes d’acord amb la legislació vigent.

- Impuls de línies de treball que permetin la interdepartamentalitat; actuacions

conjuntes amb altres àrees del Consell Comarcal. I la interinstitucionalitat:

actuacions conjuntes amb altres nivells de l’Administració pública,

com la col·laboració amb les regidories de joventut dels diferents ajuntaments

amb la finalitat de promoure l’elaboració dels plans locals de Joventut,

una eina que reflecteix les opinions i les necessitats del col·lectiu jove per

tal de donar-hi resposta.

 

Principals objectius i activitats concretes:

- Impulsar diferents programes i actuacions.

 

EN MATÈRIA EDUCATIVA:

- Programa Aula Universitària de la Universitat de Lleida.

- Programa Punt de suport a la Universitat Oberta de Catalunya.

- Programa Estem amb tu.

 

EN MATÈRIA CULTURAL I ESPORTIVA:

- Programa Mostra d’Art Jove.

- Estudi de les necessitats dels joves de la comarca en relació amb les

instal·lacions esportives existents, així com cerca de nous espais on puguin

dur a terme la pràctica de l’esport.

- Programa esport i lleure.

 

 

EN MATÈRIA DE SALUT:

- Programa Salut Jove.

 

EN MATÈRIA LABORAL:

- Col·laboració en els Premis a la millor iniciativa empresarial.

- Programa Forma’t i Treballa.

- Programa Parlem del Món Laboral; el personal de l’Oficina, en col·laboració

amb l’Associació d’Empresaris del Solsonès, organitza anualment un cicle de

xerrades a les escoles i prepara dossiers perquè els alumnes coneguin diferents

aspectes relacionats amb el món laboral.

 

EN MATÈRIA DE PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA:

- Programa Fòrum Joves 2010 per promoure la participació dels joves tant

formal com informal.

 

EN MATÈRIA DE SOLIDARITAT I VOLUNTARIAT:

- Organització de diferents activitat de suport a campanyes solidàries com

la Marató de TV3.

- Programa Servei Voluntari Europeu per afavorir la participació dels joves

en programes solidaris a altres països europeus.

- Prestar serveis a diferents col.lectius.

 

SERVEIS A LES ENTITATS:

- Informació sobre les subvencions promogudes per la Secretaria General

de Joventut.

- Foment de l’associacionisme juvenil, i prestació del suport tècnic necessari

per tirar endavant els seus projectes.

- Tràmit de notificacions d’activitats i altres aspectes relacionats amb la

regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen

menors de 18 anys, d’acord amb la legislació vigent.

 

 

SERVEIS ALS AJUNTAMENTS:

- Assessorament en els aspectes relacionats amb l’aprovació del reglament

d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves d’acord amb la

normativa vigent.

- Assessorament en els aspectes relacionats amb la regulació de les activitats

d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, d’acord

amb la legislació vigent.

- Tramitació de les subvencions promogudes per la Secretaria General de Joventut.

- Suport tècnic a altres tasques específiques que els ajuntaments puguin sol·licitar.

- Assessorament i suport tècnic als ajuntaments en les actuacions que es

duguin a terme i fomentant que aquestes s’emmarquin dins del Pla Nacional

de Joventut de Catalunya.

- Creació de plans locals de joventut, amb seguiment i avaluació, si s’escau.

- Suport tècnic per fomentar la participació en el disseny de les polítiques

de joventut en l’àmbit rural.

 

SERVEIS ALS JOVES:

- Existència d’un Punt d’Informació Juvenil ubicat a la carretera de Bassella, 1,

de Solsona. Tel. 973 48 35 16

 

- Tràmits d’alta de les entitats juvenils.

 

 


Com contactar amb l’administració responsable del programa:
Consell Comarcal del Solsonès. Àrea de Joventut del Solsonès
Ctra de Bassella, 1. 25280 Solsona.
Telèfon: 973 48 35 16
Fax: 973 48 19 33
joventut@solsones.ddl.net
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades