Coordinació rural de Catalunya (CRUC)

Descripció i principals objectius de l’entitat:

Coordinació Rural de Catalunya, CRUC, és una organització que treballa pel

desenvolupament del món rural i juvenil a Catalunya i amb programes europeus

i internacionals.

Els objectius de CRUC són desenvolupar polítiques juvenils per al món rural,

ser una eina de suport al territori i fomentar la participació com a base de futur.

CRUC treballa amb programes i accions directes de CRUC, amb programes

i accions en conveni amb altres organismes i col·lectius i a partir d’un treball

de representació i col·laboració davant d’institucions, organismes i col·lectius.

CRUC és membre de ple dret del Consell Nacional de Joventut de

Catalunya (CNJC), i membre fundador de la Coordinadora de Camps de

Treball Internacionals de Catalunya (COCAT).

 

Descripció de les actuacions o activitats destinades als joves:

- Programa infocruc: programa que fa accessible la informació a tots els

joves, especialment els que viuen en àmbits rurals.

- Programa de suport a entitats: suport pedagògic, jurídic, econòmic, institucional,

lloguer de material a entitats juvenils dels àmbits rurals.

- Programa de formació: promoure i facilitar la formació per als joves al territori.

- Programa youth. CRUC participa del programa youth de la Unió Europea

a partir del programa de Servei de Voluntariat Europeu, SVE, i intercanvis

juvenils a Europa.

- Jornades rurals sobre la joventut: espai de reflexió, on joves, tècnics i dirigents

debaten sobre les polítiques de joventut al món rural.

- Borsa de treball.

- Joves.net, xarxa internacional de joves. Promou un espai de participació

juvenil en xarxa utilitzant les noves tecnologies per tal de promoure la informació, la interrelació amb joves de la resta de Catalunya i del món.

- Camps de treball internacionals.

 

Nombre de membres del grup:

+300 joves de Catalunya i també d’Europa

12 entitats

Una participació que ratlla el miler d’usuaris anualment.


Com contactar-hi:
CRUC
Pg. Pare Claret, casal de cultura i joventut, local 16
Telèfon: 973483536
cruc@cruc.info
www.cruc.info
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades