Agrupament Escolta i Guia Pare Claret

Descripció i principals objectius:

Entitat sense ànim de lucre que treballa l’educació integral dels joves des del

lleure, amb l’objectiu de formar ciutadans compromesos i responsables amb

l’entorn més immediat i el país.

 

Activitats destinades als joves:

-Activitats de cau setmanals.

-Activitats pròpies del moviment escolta: activitats de descoberta de

l’entorn, jocs, tallers.

-Activitats d’estiu: campaments.

-Participació en festes populars de la ciutat de Solsona com el pessebre

vivent, la cavalcada de Reis o la catifa de Corpus.

-Altres activitats lúdiques i educatives proposades, planificades i realitzades

pels joves.

-Col·laboració en campanyes solidàries: Marató TV3.

 

Nombre de membres del grup: 120

Nombre de joves que participen en les activitats: 43


Com contactar-hi:
Agrupament Escolta i Guia Pare Claret
Pg. Pare Claret, s/n. 25280 Solsona
Telèfon: 636 659 592 Oriol
secretaria@pareclaret.org
www.pareclaret.org
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades