Habitatges de protecció oficial

Descripció:

Des de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Solsona es promou

l’adjudicació d’habitatges de protecció oficial.

Amb conveni amb la Fundació Família i Benestar Social, es posa a disposició

dels joves la possibilitat d’accedir a un habitatge de protecció oficial a uns

preus més assequibles. Hi ha dos tipus d’habitatges de promoció social:

- Règim especial, adreçat a aquelles persones amb ingressos no superiors

a 2,5 vegades el salari mínim interprofessional.

- Règim general, adreçat a aquelles persones amb ingressos entre 2,5 a

5,5 vegades el salari mínim interprofessional.

També hi ha ajuts especials per a menors de 35 anys

 

Requisits generals d’accés:

- No ser propietari de cap habitatge.

- Viure o treballar a Solsona.

- Destinar l’habitatge a residència habitual.

- Ser major d’edat.

 

Principals objectius i activitats concretes:

- Facilitar l’accés dels joves al primer habitatge.

- Gestionar tots els tràmits perquè els joves que compleixin els requisits

puguin accedir a la compra d’un habitatge de protecció oficial.


Com contactar amb l’administració responsable del programa:
Ajuntament de Solsona. Serveis Socials
C. del Castell, 20. 25280 Solsona
Telèfon: 973 48 00 50
Fax: 973 48 23 61
serveis-socials@ajsolsona.net
www.ajsolsona.net
OFICINA JOVE DEL SOLSONÈS
C. dels Dominics, 14 (25280) Solsona
Tel. 973 483 516 - joventut@solsones.ddl.net
Formulari per donar-se d'alta
Formulari per donar-se de baixa
Formulari per modificar les dades